Hva er LRO?

LRO er en frivillig studentorganisasjon drevet av medisin-, odontologi-, og klinisk ernæringsstudenter ved UiO, NTNU, UiT og UiB. Formålet med vår organisasjon er å spre forskningsbasert undervisning om rus for elever på ungdomsskole og vgs.

Hvem underviser vi?

LRO underviser elever på både ungdoms- og videregående skoler. Vi tar også på oss spesialoppdrag som ikke går under en av disse to kategoriene.