Informasjon om oss

HVA

 

LRO er en frivillig studentorganisasjon drevet av medisin-, odontologi-, og klinisk ernæringsstudenter ved UiO, NTNU, UiT og UiB.
Formålet med vår organisasjon er å spre forskningsbasert kunnskap om rus, primært for ungdoms- og videregåendeskoleelever. Studier viser at opplysningsmetoder hvor taktikken er å skremme unge vekk fra rusmidler er lite hensiktsmessige. Vi ønsker derfor å komme inn i skolesystemet som en apolitisk tredjepart, og tilby undervisning med et nøytralt og evidensbasert innhold. Blant annet vil undervisningen vektlegge skadereduserende tiltak og råd som skal kunne brukes av de unge til å ta fornuftige valg i møte med rusmidler.

 

Opplegget

Undervisningen foregår i hovedsak på universitetene, hvor studentene/underviserne holder til.

 Opplegget starter med en felles introduksjon for alle de besøkende elevene. Etter introduksjonen deles elevene inn i fire mindre grupper, som ledsages av hver sin underviser til hver sin post. De fire postene kalles henholdsvis alkoholposten, respirasjonsposten, rusmiddelposten og grensesettingsposten.  Navnene forteller hvilken tematikk som gjennomgås på hver post. Elevene roterer mellom postene med små pauser imellom, slik at alle for det samme læringsutbyttet.
 
Vi tror på at aktivisering bidrar til å øke engasjementet og læringsutbyttet blant elevene. Underviserne våre jobber derfor bevisst med å skape dialog med og mellom elevene, og med å aktivisere elevene gjennom enkle fysiske oppgaver, som del av selve undervisningen.
 
Basert på våre erfaringer øker den muntlige deltakelsen blant elevene dersom lærere/andre voksne ikke er tilstede. Voksne som følger klassen/elevgruppen oppfordres derfor til å ikke delta eller være tilstede under selve opplegget.
 
Hvert opplegg varer som regel i 2t og 30min, inkludert pauser.